Conditii de Inchiriere

Conditii generale de inchiriere a echipamentelor GDS

 1. Expedierea echipamentului de la/si catre depozitul GDS se face pe contul si riscul Beneficiarului, ca si costurile pentru ambalare si module de expediere dorit. Se recomanda Beneficiarului sa incheie o asigurare de transport si contra furtului.
 2. Prelungirea perioadei de inchiriere se poate face printr-un alt Contract de inchiriere.
 3. Garantia va fi folosita in momentul in care la restituirea echipamentului se constata defectiuni aparute din vina beneficiarului. Beneficiarul va primi inapoi diferenta dintre valoarea chiriei si costul reparatiei.
 4. Facturile se platesc imediat dupa primirea lor conform termenului de plata stabilit intre GDS si beneficiar in contractul de vanzare-cumparare pentru anul in curs.
 5. Pentru depasirea termenului de plata, Beneficiarul va plati penalitati de intarziere de 0,5% pe zi, valoarea penalitatilor putand depasi valoarea facturii.
 6. Beneficiarul trebuie sa examineze echipamentul imediat, la primire, inainte de preluare. Daca nu se face nici o obiectie, inseamna ca echipamentul este complet si corespunde scopului pentru care a fost inchiriat, in conformitate cu specificatiile producatorului. Suprasolicitarea nu este permisa!
 7. Daca echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, Beneficiarul trebuie sa plateasca catre GDS valoarea echipamentului.
 8. In cazul in care Beneficiarul restituie echipamentele cu sigiliul distrus, acesta va achita la data predarii contravaloarea remedierii interventiei sale neautorizate.
 9. Beneficiarul nu are voie sa instraineze cu titlu gratuit sau contra cost echipamentul inchiriat nimanui fara consimtamantul exprimat in scris al GDS.
 10. In cazul in care Beneficiarul nu returneaza echipamentele si accesoriile in terment de 7 zile de la expirarea contractului, Beneficiarul recunoaste insusirea ilegala a acestora si isi asuma urmarile judiciare aferente. In acest caz, contractul reprezinta titlu executoriu pentru incasarea garantiei de catre GDS, diferenta ramasa neacoperita urmand a se recupera pe care judecatoreasca.
 11. Sunt necesare: respectarea indicatiilor de functionare, intretinerea si ingrijirea conform instructiunilor producatorului, controlul zilnic al uleiului, schimbarea uleiului la termenele sabilite, gresarea, intretinerea si inlocuirea filtrelor de: combustibil, usei sau aer.
 12. Defectiunile sau daunele aduse echipamentului trebuie anuntate imediat. reparatiile sau reviziile pot fi intreprinse numai de GDS sau un delegat al sau, in caz de furtm pierdere, pagube produse de fortarea pe santier sau alte pagube (ex: incendiu), beneficiarul raspunde fata de GDS prin platirea daunelor ca si pentru costurile provocate de imposibilitatea de a inchiria echipamentul. Beneficiarul este raspunzator de pagubele determinate de folosirea necorespunzatoare. Remedierea defectiunilor si inlaturarea daunelor suplimentare se fac pe cheltuiala beneficiarului.
 13. GDS nu este raspunzator pentru eventualele pierderi provocate de nefunctionarea echipamentului si orice alte pagube ulterioare.
 14. Un delegat GDS are dreptul sa viziteze oricand echipamentul inchiriat, sprea a se convinge de disponibilitatea si starea sa. Beneficiarul trebuie sa restituie echipamentul intr-o stare ireprosabila, care sa nu necesite cheltuiei de punere in functiune.
 15. GDS pastreaza proprietatea asupra echipamentului si accesoriilor inchiriate.
 16. Orice modificare a contractului se face in scris. Nevalabilitatea unei singure prevederi nu are influenta asupra valabilitatii restului prevederilor.
 17. La restituirea echipamentului, dupa expirarea contractului, primele doua ore se vor achita la tarif normal de inchiriere, iar orele urmatoare se vor achita la pret cu 10% majorat fata de pretul normal.
 18. Orice litigiu aparut intre parti va fi solutionat pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi solutionat de instantele competente de pe raza jud. Tulcea.
 19. Sculele de constructii pot fi inchiriate pe minim 4 ore.
GDS Meniu